Знак, предупреждаващ за двупосочно движение– група А

dvuposochno dvijenie

Знакът за двупосочно движение е триъгълнен с червен контур. В центъра на знака (в бялото поле) има две черни стрелки, една до друга, но сочещи в различни посоки.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.