Знак, предупреждаващ за други опасности – група А

drugi opasnosti

Знакът „Внимание! Други опасности“ е триъгълен с бял фон и червен контур, като в средата му (в бялото поле) има черен удивителен знак.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.