Юпитер и луните му

Jupiter

Източник: http://keywordsuggest.org/gallery/134377.html

             Юпитер е най-голямата планета в Слънчевата система и втората по яркост планета след Венера. На снимките планетата има ярък цвят, вариращ в различните нюанси на оранжевото и кафявото. Отличително е т. нар.  голямо червено петно. То представлява буря от въртящи се газове на повърхността на планетата, а размерите му са три пъти по-големи от тези на Земята. Цветът му се мени от червено до кафяво. Юпитер има 16 спътника, а на снимката се виждат 4 от тях, най-големите. Те се наричат още Галилееви спътници и подредени по отдалеченост от планетата носят имената: Йо, Европа, Ганимед и Калисто. Открити са от Галилео през 1610 г. с един от най-ранните телескопи.

Описание:
Анна Тодорова