Язовир

Язовирът, наричан и водохранилище, е изкуствен воден басейн, създаден чрез изграждане на язовирна стена. Язовирите се създават, за да осигурят питейна вода на населението, да подсигурят вода за поливане в селското стопанство, да се използват за енергийни нужди и други.

Човекът строи язовири от хилядолетия насам. Счита се, че първите язовири са били строени в Близкия Изток, като те са имали доста ниски стени.

Три клисури е най-големият язовир в света, разположен в средното течение на най-дългата река в Китай Яндзъ. Благодарение на него се извършва не само производство на електроенергия, но и водно регулиране и увеличаване на възможностите за корабоплаване по реката. Язовирът Три клисури е с приблизителна дължина от 660 км., ширина около 1.12 км, площта му е 1 045 км². При запълване на басейна до максимално ниво водата достига 175 м над морското равнище или 110 м над нивото на реката под язовирната стена. Известно е, че за изграждането на стената и съоръженията към нея са били необходими внушителните 27.2 млн. тона бетон, 463 хил. тона стомана и извозени близо 102.6 млн. пръст. Дължината на язовирната стена е около 2 309 м, ширината 115 м, а височината от основата до короната е 181 м.

В България има много красиви и много на брой язовири, различни по-големина.

На снимката е изобразен язовир Въча. Разположен в Южна България, в района на Родопите, по поречието на р. Въча, на границата между Област Пловдив, Област Смолян и Област Пазарджик и е част от каскадата Доспат-Въча. Осигурява част от питейната вода за Пловдив и се използва за напояване на Пловдивското поле. Синьо-зеленикавата вода в язовира криволичи между прекрасните зелени планини под синьото небе осеяно с малки пухкави бели облачета. Язовирът притежава най-високата язовирна стена в България – 144,5 м и има голям брой понтони.

В язовир Въча вирее голямо разнообразие от риба – бял амур, платика, бяла риба, бабушка, каракуда, кефал и др. Поради това той е много известна дестинация за риболов.

Описание:
Ивайло Димитров