Ятаган

Речник на българския език: Тежък извит турски боен нож.

Оръжието се появява в Османската империя в средата на XVI век и се използва до края на XIX век. На снимката е изобразен масивен представител с дължина на острието около 45 см.. То е извито и постепенно се разширява от основата към върха. Дръжката е дървена, с три корби нита ( специални крепежни елементи).

Изображение:

https://lesno.org/%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B1%D1%8F%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D1%84-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE

Източници:

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD/
https://lesno.org/%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B1%D1%8F%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D1%84-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE

Описание:

Кристияна Тонева