Цифра „9“

Цифра „9“ изписваме чрез кръг, започващ от горната част на реда. Посоката на писане ни е отдясно към ляво до средата на височината на реда и отново надясно, докато съединим с точката на започване. Така ние сме изписали един кръг разположен в горната половина на реда ни. Непосредствено след това от дясната страна на нашия кръг продължаваме изписването на едно обърнато бастунче. Започваме с права линия от горната част на реда, плътно прилепена към кръгчето, към основата и щом я достигнем правим дъга по нея, а посоката ни е наляво и нагоре, малко над основата.

Описание:
Ивелина Дамянова