Пътен знак В34 „Край на забраните, въведени с пътни знаци“ – група В

Край на забраните, въведени с пътни знаци

Знака, който указва край на забраните, въведени с пътни знаци е кръгъл с бял фон и черен контур.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.

Пътен знак В33 „Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената“ – група В

Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената

Знака, който указва край на забраната за движение със скорост по-висока от означената  е кръгъл с бял фон и черен контур. В средата му е изписано с големи черни цифри число, отговарящо на максималните допустими километри в час. То е задраскано с три тънки черни линии.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.

Пътен знак В32 „Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“ – група В

Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош

Знака, който указва край на забраната за изпреварване от товарни автомобили е кръгъл с бял фон и черен контур. В средата му има черен автомобил и черен камион, гледани отзад. Те са задраскани с три тънки черни линии.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.

Пътен знак В31 „Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“ – група В

Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош

Знака, който указва край на забраната за изпреварване е кръгъл с бял фон и черен контур. В средата му има два черни автомобила, гледани отзад. Те са задраскани с три тънки черни линии.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.

Пътен знак В30 „Забранена е употребата на звуков сигнал“ – група В

Забранена е употребата на звуков сигнал

На знака, който забранява употребата на звуков сигнал е нарисуван клаксон (на картинката прилича на тромпет), който е задраскан с дебела червена линия.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.

Пътен знак В29 „Забранено е преминаването без спиране“ – група В

Забранено е преминаването без спиране

В средата на знака, който те задължава да спреш има дебела черна линия. Над нея е изписано „МИТНИЦА“, а под нея “DOUANE” (митница на френски).

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.

Пътен знак В28 „Забранено е паркирането“ – група В

Забранено е паркирането

Забранено е паркирането се отбелязва в кръгъл знак със син фон и червен контур, пресечен с дебела червена линия.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.

Пътен знак В27 „Забранени са престоят и паркирането“ – група В

Забранени са престоят и паркирането

Знака „Забранен е престоят и паркирането” представлява кръгъл знак със син фон и червен контур, пресечен с две червени линии.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.

Пътен знак В26 „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“ – група В

Забранено е движение със скорост, по-висока от означената

На знака, който показва максималната разрешена скорост с големи черни цифри на бял фон с червен контур е означена съответно разрешената скорост.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.

Пътен знак В25 „Забранено е изпреварването от товарни автомобили, с максимално допустима маса над 3,5 тона, на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“ – група В

Забранено е изпреварването от товарни автомобили, с максимално допустима маса над 3,5 тона, на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош

На знака, който забранява изпреварването от товарни автомобили има кола и камион, гледни отзад. Камиона е от ляво и е червен, а колатa отдясно и е черна.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.