Пътен знак Г20 „Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари“ – група Г

G20

Този знак е правоъгълен с бял фон. В долната му част е един от знаците за задължителна посока на движение, а в горната е изобразен камион, гледан отзад с оранжева каросерия (този символ означава ППС, превозващо опасен товар).

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.

Пътен знак Г19 „Задължителни вериги за сняг, най-малко на две от двигателните колела“– група Г

G19

В знака, който задължава превозните средства да сложат вериги след него, има бяла гума, обиколена от черни вериги.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.

Пътен знак Г18 „Край на задължителната минимална скорост“– група Г

G18

Знака, в който е изписано голямо бяло число, зачеркнато с диагонална червена линия, слага край на ограничението за минимална скорост.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.

Пътен знак Г17 „Задължителна минимална скорост“– група Г

G17

Знака, в който има голямо число, изписано с бяло, указва задължителна минимална скорост.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.

Пътен знак Г16 „Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти“– група Г

G16

Знакът, който указва, че пътя е само за пешеходци и велосипедисти е разделен на две с вертикална бяла линия през средата. В едната половина е изобразен в бяло ходещ човек, а в другата половина велосипед.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.

Пътен знак Г15 „Задължителен път само за пешеходци“– група Г

G15

В центъра на знака, който указва, че пътя е само за пешеходци е изобразен ходещ човек.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.

Пътен знак Г14 „Задължителен път само за велосипедисти“– група Г

G14

В центъра знакът, който указва, че пътя е само за велосипедисти е изобразен бял велосипед.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.

Пътен знак Г13 „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници““– група Г

G13

В центъра на знакът, който указва, че пътя е само за превозни средства на градския транспорт е изобразен бял автобус.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.

Пътен знак Г12 „Кръгово движение“– група Г

G12

В знакът, който показва,  че непосредствено след него следва кръгово движение има три стрелки във формата на кръг, като в края на всяка започва следващата.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.

Пътен знак Г11 „Преминаване отляво или отдясно на знака“– група Г

G11

В знакът, който указва задължително преминаване отдясно или отляво на знака,символът в средата е с формата на буква „Л“, като края на двата лъча са стрелки.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.