Пътен знак Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“ – група Б

Стоп! Пропусни движещите се по пътя с предимствоОт самото име на знака – „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“ става ясно неговото предназначение. Той е с форма на правилен осмоъгълник, като на червен фон с бели букви е изписано STOP.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.

Пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“ – група Б

Пропусни движещите се по пътя с предимство

От самото име на знака – „Пропусни движещите се по пътя с предимство“ става ясно неговото предназначение. Формата му е на обърнат триъгълник като единия връх сочи надолу. Знакът е бял­ с червен контур отстрани.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.

Пътен знак Б5 „Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства“ – група Б

Пропусни насрещно движещите сеОт самото име на знака – „Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства“ става ясно неговото предназначение. Формата на знака е кръг, в който на бял фон има две успоредни стрелки, които сочат в различни посоки. Едната е червена, другата черна, като черната оказва превозното средство с предимство. Знакът има червен контур.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.

Пътен знак Б6 „Премини ако пътят е свободен“ – група Б

Премини, ако пътят е свободен

От самото име на знака – „Премини ако пътят е свободен“ става ясно неговото предназначение. Знакът е квадратен, със син цвят и две стрелки, едната е червена, а другата бяла, като бялата символизира превозното средство, което  може да премине.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.

Пътен знак Б4 „Край на пътя с предимство“– група Б

Край на пътя с предимство

От самото име на знака – „Край на пътя с предимство“става ясно неговото предназначение. Формата на знакае ромб с жълт фон и бял контур, зачертан с дебела черна ивица.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.

Пътен знак Б3 „Път с предимство“ – група Б

Път с предимство
От самото име на знака – „Път с предимство“ става ясно неговото предназначение. Формата на знака е ромб с жълт фон и бял контур.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.