„къща в слънчогледовите полета“ – картина на робин Алтман

  Пред нас се разкрива пъстър пейзаж. Безкрайно жълто поле от слънчогледи се простира  до хоризонта. В далечината, в края на пътека, се извисява  стара, бяла прерийна къща в американски стил. Ниско стълбище извежда до веранда и входна врата. Вляво, където има таванско помещение,  сградата е по- висока. Покривът е сив и остър. Небето е ясно, осеяно с пухкави, бели облаци. Ято птици прелитат в колона, а в по-близък план забелязваме черна птичка в полет и други две накацали по слънчогледите. 

  Цялата картина е симетрична, полетата са равни, а пътечката, достигаща до бялата къща- плавно извита. Интересното в тази творба е фактът, че слънчогледите гледат към слънчевата светлина, в случая наше дясно, но сянката паднала на пътеката не отговаря на позицията на слънцето.

Описание:
Натали Платнарова