Знак, предупреждаващ за наближаващ участък от пътя в ремонт– група А

uchastyk ot pytq v remont

Знакът, предупреждаващ за участък от пътя в ремонт е триъгълен с жълт фон и червен контур. На него в черно е изобразен човек, който държи лопата, забита в купчина (пръст или строителен материал).

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Знак, предупреждаващ за наближаващ тунел – група А

tunel

На знака, предупреждаващ за тунел има изобразен в черно голям свод/арка, наподобяващ входа на тунел. Знака е триъгълен на бял фон с червен контур.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Знак, предупреждаващ за страничен вятър – група А

stranichen vqtyr

Знака, който предупреждава за страничен вятър е триъгълен с червен контур. В него в черно е изобразен предмет с цилиндрична форма (вероятно ветропоказател), закачен на пръчка, който се вее.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Знаци, предупреждаващи за стеснение на пътя – група А

stesnenie na pytnoto platno ot dvete strani stesnenie na pytnoto platno otdqsno stesnenie na pytnoto platno otlqvo

Знаците, които показват, че има стеснение на пътя са триъгълни с червен контур. На тях (на бял фон) са изобразени 2 черни успоредни черни линии. Едната от тях или и двете, на определено място прави лек завой и се приближава към другата. Коя от линиите се стеснява зависи от страната, от която пътя се стеснява. Стеснението може да е от ляво, от дясно или и от двете страни.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Знак, предупреждаващ за наближаващ светофар – група А

svetofar

Знака за наближаващ светофар е триъгълник с червен контур, в който са изобразени три кръгчета едно над друго – съответно червено, жълто и зелено.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Знак, предупреждаващ за пресичане на трамвайна линия – група А

presichane na tramvaina liniq

Знака , който предупреждава за предичане на трамвайналиния е триъгълен с червен контур и в него (на бял фон) е изобразен трамвай. Трамваят е черен.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Знак, предупреждаващ за подвижен мост – група А

podvijen most ili feribot

Знакът, който указва наличието на подвижен мост е триъгълен с червен контур. На него (на бял фон) в черно е нарисуван мост, който се вдига, а отдолу има две вълнообразни линии, които показват, че моста е над вода.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Знак, предупреждаващ за наближаване на пешеходна пътека – група А

peshehodna pyteka

Знакът, който предупреждава за наближаваща пешеходна пътека е триъгълен с бял фон и червен контур. В него с черен цвят е изобразена пешеходна пътека „Зебра“, по която минава човече.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Знак, предупреждаващ за опасност от хлъзгане – група А

opasnost ot hlyzgane

На знака, който показва, че на пътя има опасност от хлъзгане в бял триъгълник с червен контур, е нарисуван с черно автомобил, чиито дири не са равни, а вълнообразни.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Знак, предупреждаващ за опасност от срутване или паднали на пътя камъни – група А

opasnost ot srutvane

Знакът, който показва, че има опасност от срутване или наличие на паднали камъни е триъгълен с червен контур. На него (на бял фон) е нарисувана черна скала, от която са се отделили и падат камъни.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.