Иглика

Игликата е представител на един от най-големите родове Първоцвети, който обхваща около 500 вида многогодишни тревисти растения. Расте по умерените зони на северното полукълбо. В България е най-разпространеното градинско цвете, но се среща също и в подножието на предбалканските и балканските райони из храсталаци, ливади, гори и поляни. Има над 8 вида иглики в диво състояние като 4 от тях са защитени от закона.

Цъфти от февруари до май в разнообразна цветна палитра. Стеблата му обикновено са изправени и къси, или почти липсващи при някои видове. Листата са назъбени, с леко продълговата до яйцевидна форма, мъхести и набръчкани, захванати в розетка в основата на стеблото на растението.

На снимката сред зелена полянка е изобразена иглика изпъстрена с жълти цветове. Красивото пролетно цвете притежава високи стебла, в края на които са се разлистили жълтите цветчета. Излъчва красота, свежест, пъстрота и извиква в теб усмивка.

Описание:
Ивайло Димитров

СНЕЖЕН ЧОВЕК

На снимката е изобразен снежен човек на фона на чисто бяла поляна. Снегът върху поляната е на вълни и изглежда мек. Снежният човек представлява скулптура от две големи бели снежни топки, поставени една върху друга. Горната представлява главата. Върху нея е сложена кафява шапка. На лицето му са поставени две големи и черни копчета, – неговите очи.  Вместо нос нашият снежен човек има забоден морков на лицето. Устата му е направена от 5 малки черни копчета, подредени сякаш се усмихва. На врата му е вързан жълт шал. Върху долната снежна топка са подредени в последователна колона 4 големи черни копчета, които имитират палто.

Описание:
Гюлтен Исуф

Дон Дейвидсън от „Светът се нарича Дъбрава”

Ursula le Guin

 Собственият му рев го разбуди напълно. Протегна се, почеса се по гърдите и като навлече шортите си, излезе на огряната от слънцето поляна пред колибата. Движеше се с лекота. Беше едър мускулест човек и изпитваше радост от движението на добре тренираното си тяло.

Доста хора въобще не знаеха как да се справят с хорите, докато Дейвидсън никога не бе имал трудности с тях – можеше да опитоми който и да е хор, стига да прецени, че вложеното усилие ще е оправдано. Обаче не си заслужаваше да се изразходва толкова енергия. Докарай достатъчно хора, организирай производството на машини и роботи, изгради ферми и градове, и нуждата от хори ще отпадне напълно.

Един свят много по-добър от износената вече Земя.

И това ще бъде неговият свят. Защото точно това беше Дон Дейвидсън, това беше заложено в него – да бъде укротител на светове. Не обичаше да се хвали, но знаеше на какво е способен. Просто така бе създаден – знаеше какво иска и как да го получи.

И винаги го получаваше.

Урсула Легуин
Из „Светът се нарича Дъбрава

Описание:
Валерия Вълева

Зюмбюл

ziumbiul

На зелена поляна в кръг са насадени зюмбюли. Те са с кичести камбанковидни цветове, които имат силен, приятен аромат. Зюмбюлите са девет наброй, шест розови и три бели. Имат най-малко по дванадесет цветчета на цветоносното си стебло. Листата им са зелени и лъскави, на върха са леко заострени.

Описание:
Борислава Стефанова

Пикник

piknik

На поляна със свежа зелена трева, заобиколена от високи дървета, е постлана червена покривка на бели квадратчета. Върху нея е поставена кошница за пикник, от която лекичко се подава вкусен хляб. Кошницата е плетена от слама и има капак. До кошницата небрежно е оставена слънчева сламена шапка. В далечината се вижда синьо небе с бели пухкави облаци.

Описание:
Борислава Стефанова

Зюмбюл

ziumbiul

На зелена поляна в кръг са насадени зюмбюли. Те са с кичести камбанковидни цветове, които имат силен, приятен аромат. Зюмбюлите са девет наброй, шест розови и три бели. Имат най-малко по дванадесет цветчета на цветоносното си стебло. Листата им са зелени и лъскави, на върха са леко заострени.

Описание:
Борислава Стефанова

БАМБИ

bambi

Автор: Феликс Залтен

„Бамби” е трогателна книга за едно сърненце, което още след първата майчина милувка трябва да стъпи здраво на краката си. Животът го учи на съобразителност и му дава сили да се справя с враговете, най-страшният от които е ловецът.

Изображение:

Прекрасна горска поляна, отрупана с пъстри цветя и  гъби, цветни храсти и много дървета, иглолистни и широколистни. На поляната щастливо и безгрижно си играят Бамби,  Тропчо и Цвете. Сладкопойни птички пригласят игрите им и летят с разперени крилца, а една лилава пеперуда е кацнала на късата опашка на Бамби. Дори и една дъга се е заиграла с тях.

Бамби е малка сърничка с жълтеникаво-червена козина с пъcтpa, пeтниcтa oкpacкa-мacииpoвĸa, която гo пpикpивa cpeд пъcтpaтa cянкa нa paзpeдeния гopcки лиcтaк. Главата й е малка, широка към големите кадифени очи и силно стеснена към муцуната. Предните крака са малко по-къси от задните готови за скок.

Цвете е скункс – дребен с издължено и набито тяло, къси, силни крака и дълга рунтава опашка. Дългата му и гъста козина има черно-бяла окраска.

Тропчо е малко сиво пухкаво зайче, бяло на гърдите.

Описание:
Ирена Янакиева

Пролет

prolet

Тъй като мрачната зима си отива е ред да се порадваме на пролетта, представи си, че се намираш на едно красиво място, а именно на полянка с много цветя, облечени в различни цветове, а около тях малки птичета, които припяват в тишината. На снимката виждаме две птици – те са сини и имат отчасти черен цвят на перата си, а на коремчетата им преобладават жълто и бяло.Те са кацнали на клонче със зелени листенца и с нацъфтели в бяло и розово цветчета.

Описание:
Карина Шуманова