Знак „Равно“

Знак “=“ равно, се пише посредством две еднакви хоризонтални линии, успоредни една на друга и заема място в средата на реда. Изписваме една хоризонтална линия от ляво към дясно и малко под нея повтаряме движението.

Описание:
Ивелина Дамянова

Знаци „По-голямо“ и „по-малко“

Знаците по-голямо“ и „по-малко“ се използват в точните науки.

Пише се чрез две прави, леко наклонени  линии, съединени и образуващи остър връх, сочещ вдясно. От горната част на реда пускаме към средата една леко наклонена линия. Прекъсваме писането и от тази точка пускаме също линия, но към основата. Двете линии съставляващи знака са с еднаква дължина, раздалечени една от друга от лявата страна и събрани в една точка отдясно.

Знак „<“ по-малко се пише по същия начин, но острата част или точката в която се събират нашите две прави и леко наклонени линии е отляво.

Описание:
Ивелина Дамянова