Кристално дъно

Кристално чисти морски води, под които се вижда едно златисто пясъчно дъно. В зависимост от отдалечеността от плитчината, цветовете на водата преминават от светло към по-тъмносиньо. От ефекта на слънчевите лъчи, които проникват през плитката вода, пясъкът по дъното придобива един особен светъл оттенък, а водата в близост до него изглежда яркосиня. В близост до дъното едва се забелязва пасаж от малки рибки.

Описание:
Йорданка Панова

Морска звезда

Морска вода с бледосин цвят. Петте пипала на звездата са покрити от вътрешната си страна с множество къси ресни, а горната ? част е гладка. Тя се намира на  дъно осеяно със светли и бели пясъци под формата на вълни, които преливат от бяло към бледо синьо, а мекотелото едва се забелязва, сливайки се с цветовете и слънчевите отблясъци на водата. Пясъците по дъното приличат на къдри, фини дипли , които се застъпват и изглеждат неподвижни, спокойни и застинали.

Описание:
Йорданка Панова

Усмихнат делфин

делфин_

Ще опиша една снимка, на делфин, публикувана в сайта zoosviat.com.

Делфинът е заснет близо до морското  дъно, но в плитчините на някое море, защото през морската вода слънчевите лъчи успяват да осветят всичко. Златистият пясък по дъното блещука, като тук- там се виждат по някое камъче или по- голяма мида. Водата е с типичния, средиземноморски синьо- зелен цвят. Толкова е бистра, че сякаш делфинът не е във водата, а се рее из въздуха.

Морският бозайник е сив, като в по- тъмен нюанс са гърбът и опашката му. Има продълговато, вретеновидно тяло ,напомнящо това на рибите, но перката на края на опашката му е хоризонтална. Опашката и перките му сочат надолу- знак, че се движи в момента на кадъра, за да се доближи до камерата и да я разучи внимателно, като  задоволи любопитството си. Зад него има малки балончета, предизвикани от движението му. Фотографът го е уловил по такъв начин, че сякаш делфинът широко се е усмихнал на папарака.

Описание: Нора Борисова