Първият щъркел пристигна

Снимка на зимна картина:голямо щъркелово гнездо на фона на облачно небе. Небето е покрито с бели облаци, огрени от слънцето. Гнездото е затрупано все още с повече от педя сняг. Може би очаквате да видите щъркел. Съвсем неочаквано обаче в пряспата сняг се е сгушил дебел сив котарак, загледан в небето сякаш очакващ идването на щъркелите. Снимката е правена с долен ракурс, т. Е. Отдолу-нагоре. Целта й е да разсмее зрителя.

Описание: 
Надежда Кехайова 

ТОМ И ДЖЕРИ

tom-i-dzheri

Том и Джери са анимационни герои, създадени от аниматорите Уилям Хана и Джоузеф Барбера

Томас е бяло-сив домашен котарак, който обикновено води разглезен начин на живот. Хитрият кафяв мишок Джери винаги живее в близост до него. Джери притежава неприсъща за своите размери сила.  Котаракът често поставя капани, които нараняват самия него, а повечето от опитите му се състоят в тормоз над малкия мишок. Обикновено на края на анимационните филмчета Джери триумфира, докато Том е загубилият. Съществува ли обаче опасен за двамата враг, те се съюзяват.

Изображение: Сиво-белият  котарак Том и малката кафява мишка Джери, са легнали на синия дървен под и четат голяма книга с дебели сини корици. Том е наострил черните си мустаци с поглед витаещ някъде из облаците. Бърза да прелисти страница от книгата, която Джери чете, а той очевидно не слуша. Малкият мишок се е подпрял на лявата си лапичка, кръстосал е задните си крачка удобно и чете  много внимателно.

Описание:
Ирина Янакиева