Лъвове

Лъвът е едър хищник от семейство Коткови и един от четирите представители на род Пантери. С достигащото си до 250 кг. тегло, той твърдо заема втората позиция тигъра в класацията за най-тежка котка. Имайки предвид, че наричат лъва Цар на животните, за първата по популярност едва ли може да се спори. Днес лъвове се срещат само на едно място в Западна Индия и в разпокъсани райони на Субсахарска Африка. През последните 2 – 3 хилядолетия лъвът си е заплювал и територии в Северна Африка и Югозападна Азия, но поради дейността на човека влиянието му постепенно е ограничавано.

  В дивата природа лъвовете живеят 10 – 14 години, а в плен – и повече. от двадесет. Образуват групи, наречени прайдове, състоящи се от женски с малки и малък брой възрастни мъжки. Ловуват заедно, като плячката им се състои предимно от големокопитни животни. Благодарение на пищната си грива мъжките лъвове са лесно разпознаваеми. Най-съществената разлика между мъжките и женските лъвове е липсата на грива и пискюл на опашката при лъвиците. Представителите на двата пола допълнително са се специализирали и в изпълнението на различни роли в прайда. Лъвиците например, наистина любопитно,  са ловците в семейството и осигуряват храната. Мъжките са по-тромави. Тази толкова красива царствена грива допълнително ги затруднява при лов. Цветът й варира от жълтеникава до черна като обикновено потъмнява с напредване на възрастта. Максималната скорост, с която лъвът преследва плячката си може да достигне шестдесет км/ч. С мощните си  крака, силните си  челюсти и дългите си до 8 см кучешки зъби може да повали и убие доста едра плячка. Средното тегло на мъжките достига между 150 и 260 кг, докато при женските то варира между 120 и 182 кг. Дължината на тялото им достига 170 – 250 см, а при лъвиците – 140 – 175 см. Опашката им, макар че е впечатляваща не толкова големината, колкото формата й,  е дълга около 90 – 105 см при мъжките и 70 – 100 см при женските.

Описание:

На изображението, в близък план,  е благоволила да ни се покаже царствена златистожълта  лъвица. Тя е застанала с лице към нас – в анфас. Лъвицата има къса и мека козина. Главата и е широка, леко издължена с равна муцуна и щръкнали продълговати уши. Носът й е във формата на сърце, а цветът му е розов и по-краищата си има черно очертание. Под него стърчат дълги и бели мустачки, а под устата – по брадичката излиза бяла средно дълга козина.   Очите на тази горда женска са забележителни, леко притворени и издължени на страни, със светлокафяв цвят. Виждаме най-вече главата и част от гърба й. Приседнала е. По-голямата част от тялото й е скрита в красиви зелени средно-високи храсти, разцъфнали по-върховете си в розово-червен цвят.

Описание:
Мирослава Панталеева

Източници:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8A%D0%B2

Изображение:

Photo by Robert Keane on Unsplash