Пътен знак Д9 „Тунел“– група Д

d9

Знака, който обозначава началото на тунел е правоъгълен със син фон. В горната му част има бял квадрат, в центъра на койтов черно е изобразена арка, наподобяваща входа на тунел.

Пътен знак Д8a „Край на скоростен път“– група Д

d8a

Знака, който обозначава края на скоростен път е правоъгълен със зелен фон. В центъра му е изобразен бял автомобил, гледан отпред. Целият знак е зачеркнат с диагонална червена линия.

Пътен знак Д8 „Край на автомобилен път“– група Д

d8

Знака, който обозначава края на автомобилен път е правоъгълен със син фон. В центъра му е изобразен бял автомобил, гледан отпред. Целият знак е зачеркнат с диагонална червена линия.

Пътен знак Д7a „Скоростен път“– група Д

d7a

Знака, който обозначава началото на скоростен път път е правоъгълен със зелен фон. В центъра му е изобразен бял автомобил, гледан отпред.