Рапира

Речник на българския език: Старинно бойно хладно оръжие с форма на дълъг, тънък и прав меч, двуостър или само с връх за мушкане и с предпазна ръкохватка, използвано в миналото за ръкопашен бой, при дуели и др. В началото на XVI век споровете между мъжете от типа „ела да се разберем навън“ се решавали само с кръстосване на метал. В едната ръка се държала рапирата, а в другата — кама или малък щит, които служат за париране на ударите.

Рапирата е оръжие за фехтовка с дължина от 110 см., което се използва за мушкащи удари. На снимката е изобразена метална рапира с тънко и дълго острие, приличащо на много голяма игла за шиене с тъп връх. Ръкохватката е дървена с метален щит в горната част на захвата,. Той прилича на обърната чаша.

Изображение:

https://kvetun-armoury.ru/rapira/rapira-1.html

Източници:

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)

Описание:

Кристияна Тонева