Белгия

Белгия

Знамето на Белгия има квадратна форма. Разделено е на три вертикални части. Първата е в черен цвят, втората е в жълто и третата е в червено.

Описание:
Борислава Стефанова

Естония

Естония

Знамето на Естония има три части, които са хоризонтално разположени. Първата е в син цвят, втората  в черен, а третата е в бял цвят.

Описание:
Борислава Стефанова

Германия

Германия

Знамето на Германия е разделено на три равни части, които са разположени хоризонтално. Първата част е в черен цвят, втората е в червено, а третата е в жълто.

Описание:
Борислава Стефанова