Сова

По външен вид совата напомня за бухала, но е значително по-дребна. Размахът на крилете ѝ е около 86 – 98 см., дължината на тялото – 31 – 37 и тежи между 220 и 650 гр. Женските са по-едри и тъмно оцветени. Совата е активна предимно нощем, а денем стои неподвижна и добре прикрита със защитната си окраска на някои дънер или дебел клон. Подобно на бухала има „уши“ от пера и очите ѝ са с ръждиво, жълто или оранжево-червен цвят. Общия тон на оперението ѝ е кафеникав, изпъстрен с по-тъмни петънца и резки, краката са покрити с пера почти до ноктите. Гласът ѝ е по-слаб от този на бухала, но с характерните за совите тонове.

На снимката е показан представител на семейство совови – Ушата сова. Птицата се е прикрила много добре сред клоните и листата на дърво. Греещото слънце допринася за красивото отразяване на цветовете от оперението й. Стои неподвижно с вперен напред поглед.

Описание:
Ивайло Димитров