Райски плаж

  Пред мен се открива гледка на златист плаж. Сякаш се намирам на изхода на пещера. От едната си страна плажът граничи с красиви и девствени скали, а от другата с кристално сините води на морето. Във водата величествено се изправя една малка, но гладка скала, до която се виждат множество къпещи се хора. Към мястото, вървящи по пясъка,  се приближават и още плажуващи. Времето е ясно, а яркосиньото небе – осеяно с красиви бели облаци. Слънчевите лъчи огряват нежно морската вода и пясъците на плажа.

Описание:
Йорданка Панова