Проф. Васил Златарски

Проф. Васил Златарски е български историк и археолог, направил едно от най-детайлните проучвания на българското Средновековие. Най-известното негово произведение е „История на българската държава“.

Роден през 1866 г. в Търново в заможно и будно българско семейство. Завършва история в Санкт Петербург и после специализира в Берлин. Той е един от първите преподаватели в Софийския университет. Много често професорът чете лекции в Русия, Чехия и Хърватска, където получава и почетни научни степени. Умира в София през 1935 г.

На снимката виждаме официално облечен мъж на средна възраст със сако, риза, вратовръзка и балтон. Мустаците му са добре оформени, леко завити нагоре, брадичката е подстригана късо. Косата също е подстригана късо и изглежда много добре поддържана. Изражението на лицето му показва известна строгост, но и висока степен на интелигентност.