Печатно и ръкописно „Ъ“

Печатна главна буква „Ъ“ изписваме чрез три елемента. Поставяме писеца в горната част на реда, малко под него и изписваме една линия. Движението на писеца е леко нагоре и надясно като продължаваме с права вертикална линия. Прекъсваме писането. От тази точка пускаме една отвесна черта до основата на реда, която е два пъти по-дълга от линията която изписахме. Това ни е вторият елемент. Третият елемент е едно полукръгче, приличащо на коремче, което правим и съединяваме с втория елемент. Поставяме писеца на химикала плътно до втория елемент или това ни е правата черта, от вътрешната й част, малко над разделителната линия на реда и започваме да изписваме почти затворено кръгче. Посоката на писане е от ляво надясно, сякаш правим кръгов завой преди да стигнем отново до правата черта, но в нейната основа. Така се получава едно леко изпъкнало кръгче, плътно прилепено към отвесната черта, към която в горната част на реда и от ляво /отвесната линия/ има закрепена една черта с половината от дължината на отвесната. И сме изписали буквата.
Малка печатна буква „ъ“ се пише по същия начин, но е ½ от височината на главната.
Ръкописна главна буква „Ъ“ изписваме с помощта на два елемента. Първо поставяме писеца в горната част на реда, непосредствено под линията. Изписваме една вълничка като посоката на писане ни е нагоре до самата линия, леко надолу под нея и плавно отново нагоре. От тази точка в горната част на реда веднага пускаме една права линия към основата. Щом я достигнем започваме изписването на един кръг, като посоката ни на писане е надясно по основната дъгичка, след това нагоре и затваряме кръга малко над разделителната ни линия. Така ние сме изписали една вълничка в горната част на реда от която към основата сме пуснали една права линия като сме я продължили в дясно и нагоре чрез кръгово движение на писеца. Полученото кръгче сме затворили щом сме се съединили с тази част от елемента, която сме изписали в началото и се намира на височина малко над разделителната ни линия.
Малката ръкописна буква „ъ“ се пише по същия начин, но е ½ от височината на главната и заема долната част от разделения ни ред. Първо поставяме писеца в средата на долната половина от нашия ред. Изписваме една вълничка като посоката на писане ни е нагоре до самата разделителна линия, леко надолу под нея и плавно отново нагоре. Така сме изписали една вълничка. От тази точка веднага пускаме една права линия към основата. Щом я достигнем започваме изписването на един кръг, като посоката ни на писане е надясно по основната дъгичка, след това нагоре и затваряме кръга в средата на тази част от реда, където изписваме буквата. Така ние сме изписали една вълничка под разделителната ни линия, от която към основата сме пуснали една права линия като сме я продължили в дясно и нагоре чрез кръгово движение на писеца. Прекъснали сме писането щом сме съединили в една точка с началната част от този елемент, малко под разделителната ни линия.

Описание:
Ивелина Дамянова
Използвано изображение:
https://vitanovaclass.weebly.com