Печатна главна буква „Е“

Печатната буква „Е“ се пише чрез четири елемента. Първо спускаме една права линия от горната част на реда до основата му. След това очертаваме три равни хоризонтални линии в следния ред: първо една по линията на горната част на реда, след това по линията, която дели реда ни на две части и една по основата на реда. И трите изписваме като поставяме писеца на химикала до първия елемент и по посока на дясно, а дължините им са еднакви – малко над половината от дължината на първия елемент. И сме готови с изобразяването на печатната буква „Е“.
Малка печатна буква „е“ изписваме като в долната част на разделения ни ред , точно в неговата среда пуснем една права линия от вътре на вън, след това правим една дъга по посока нагоре и в ляво, която достига до линията деляща нашия ред. Непосредствено след това продължаваме като пускаме една линия към основата като и нея правим пак чрез дъговидно движение от вътре навън. Щом достигнем долната част на реда отново правим дъга, която поляга на самия ред, а края й остава да стърчи над него достигащ средата му. Изписаната буква наподобява кръгла отворена скоба, към горната част на която от към вътрешната й част е закрепена една половина от кръг.
Ръкописна главна буква „Е“
В горната част на реда поставяме химикалката и правим едно движение в полукръг по посока на ляво или от вътре на вън, като прекъсваме изписването на кръга малко над разделителната ни линия. От тази точка отново извършваме същото движение до основата на реда. Правим плавно една дъга по него и издигаме края и на горе докато достигне половината от долната част на разделения ни ред. Така ние сме изписали Малка ръкописна буква „е“
Малката буква „е“ изписваме поставяйки писеца на химикала в средата на долната половина от разделения ни ред. След това правим едно дъговидно движение с химикала от вътре навън от ляво към дясно и щом достигнем до разделителната ни линия продължаваме писането с леко кръгово движение към ляво и веднага спускаме на долу към основата на реда. Щом докоснем основата отново правим дъговидно движение към средата на долната половина от разделения ни ред, а посоката на писане ни е на дясно и на горе.

Описание:
Ивелина Дамянова