Пътни знаци, забраняващи завиването в съответна посока – група В

Забранено е завиването в обратна посока Забранено е завиването наляво Забранено е завиването надясно

В центъра на пътните знаци за забрана за завиване в дадена посока има черна Г-образна стрелка, сочеща в съответната посока. Стрелката е задраскана с дебела червена линия.

Пътните знаци за въвеждане на забрана или знаците от група В са кръгли, повечето са с червен контур и бял фон. Фигурките, с малки изключения, са изобразени в черно.