Пътен знак Т7 „Пътно превозно средство, за което не се отнася действието на пътния знак“– група T

T7

В средата на знака е изобразена предницата за превозното средство, за което се отнася. Цeлият знак е зачеркнат с червена диагонална линия.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.