Пътен знак Т2 „Дължина на …“– група T

T2

В средата на знака е изписано с черно число, а след него и съкращението на съответната мерна единица. От двете страни на указаното разстояние има по една черна стрелка, сочеща нагоре. Например, ако знака е в комбинация със знак за опасна пътна настилка в продължение на 200 метра, то  на него ще пише „200 м”, а от двете страни на надписа ще има по една стрелка нагоре.

Знаците от тази група най-често се използват в комбинация с някои от другите знаци, като указват допълнителна информация. Те са бели, правоъгълни, с черен контур.