Пътен знак Г10 „Преминаване отляво на знака“– група Г

G10

В знакът, който указва задължително преминаване от лявата му страна,символът в средата е дебела диагонална стрелка, сочеща към долния ляв ъгъл.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.