Незрящите и интернет

Ако никога не сте се срещали с напреднали в областта на компютрите незрящи потребители и не сте се интересували специално от  това как живеят хората с такова увреждане, по скоро ще се учудите от понятие като „сайт за незрящи”.

За щастие технологиите в момента са толкова добре развити, че хората без зрение  се ползват уверено от компютри, мобилни телефони (не само от такива с бутони, но и от управляеми чрез сензори).

Това е възможно благодарение на екранните четци и синтезатори на реч. Софтуерът преобразува текстовата информация на екрана в звук. По този начин незрящият чува изписаното и онова, което въвежда сам.

Но все още няма технологии, позволяващи фотографии да се възприемат чрез слуха. Нито една програма не умее да описва изображения и видео. Ако на която и да е страница има фотография синтезатора на реч я произнася като „photo”, „picture”, набор от букви и цифри или просто мълчи. Тоест само приятел, роднина, познат, доброволец… изобщо само друг човек може да опише визуална информация на незрящ човек. Нерядко приятелите или роднините са заети или по някакви причини не ни се иска да се обръщаме към тях. Тогава е необходима помощ от доброволци.

След прочитането на този материал, възможно е у вас да се появи желание да разберете повече за това как съвременните технологии помагат на хората с нарушено зрение да ползват компютри и  мобилни устройства. В такъв случай, препоръчваме да посетите следните сайтове:

http://www.nvaccess.org/

Страница на екранния четец NVDA

http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS

Страница на екранния четец JAWS

http://k-kolev1985.blogspot.com/

Блог на Костадин Колев – сайт с полезни новини и ръководства, съобразени с нуждите и изискванията на хората със зрителни увреждания.