Меркурий

Формата е сферична. Повърхността на планетата е като мъртва скала – сива, с малки кратери, някак пуста. На места има малки по-светли петна и кратери. Така, на снимката, прилича на обло камъче с малки светли точици. Не се различават по-високи части или нещо фрапиращо различно – очертания на кратери и равен пейзаж.

Описание:
Гергана Кичева