Медуза

  В дълбините на океана цветовете преминават от непрогледен мрак към много тъмно синьо. От тъмнината изплува медуза с полупрозрачно тяло и форма на гъба с множество бели пипала. Сякаш се е насочила към дъното в грациозен танц, в който белите ѝ пипала се движат бавно и плавно. Ако човек не се вгледа внимателно не би я забелязал, защото много умело се слива с околната среда. Мекотелото изглежда като кристална фигура сред потайните и непознати океански води.

Описание:
Йорданка Панова