Мармозетка

Обикновените мармозетки са дребни бозайници от семейство Остроноктести маймуни. Срещат се в гористите местности на североизточните части на Бразилия. Достигат височина 188 мм и маса 250 г, като женските са малко по-дребни. Имат заострени и закривени нокти, които им помагат при катеренето по дърветата и за получаването на основната им храна от януари до април – дървесни сокове и смоли. Хранят се също с плодове, насекоми и други дребни животни, включително малки на бозайници.

На снимката мармозетката се е излегнала спокойно на клон в гориста месност. Около нея се виждат други клони на дървета, зелени листа и кафяви лиани. Цялото тяло и опашката на животинчето са покрити с гъста сиво-бяла козина с черни петънца на места. Главата и вратът са черни, по лицето няма козина, а малките му ушички са скрити под снопове бяла вълна.

Снимката изразява замисления вид, умния поглед и спокойствието на един екземпляр от дивата природа.

Описание:
Ивайло Димитров