Кама

Речник на българския език: Двуостър нож с напречна дръжка, предназначен за мушкане.

Тълковен речник: Двуостър нож, носен главно като хладно оръжие.

На снимката се вижда масивна здрава кама с частично назъбено острие поставена върху дървена повърхност. Има късо заострено острие в основата, на което има частично назъбване с различни размери от двете страни. Също и дървена дръжка с метална пластина, която предпазва юмрука от острието.

Изображение:

https://lesno.org/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5-columbia-%D0%BA326%D0%B2

Източници:

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://rechnik.info/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://lesno.org/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5-columbia-%D0%BA326%D0%B2

Описание:

Кристияна Тонева