Drug Restaurant – Видеоклип

Мъж, около 30-годишен, който се прозява. Косата му е зализана нагоре, а той е облечен с костюм. Разкрива се бюрото, зад което седи. Прилича на рецепция на ресторант. Телефонът пред мъжа иззвънява и той го вдига. Зад мъжа се подава младеж, който очевидно закъснява за работа, и докато шефът му разговаря по телефона, той се промъква незабелязано, но пред него се изпречва пълен мъж – готвачът, който забелязвайки костюма, с който е облечено момчето изсвирва. Младежът изтичва до съблекалнята и започва да се преоблича. През това време шефът му вече губи търпение, поглеждайки към часовника, и звъни на сервитьора. Телефонът му започва да вибрира, докато той все още се преоблича. Шефът му чува вибрирането и отива да провери. Заварва младежа да си облича ризата, а в мига, в който се поглеждат, панталоните на сервитьора се свличат на земята и той остава по боксерки. Мъжът му се скарва за закъснението и излиза, погнусен от вида на младежа. Готвачът, който е бил очевидец на станалото, не пропуска и той да се скара на по-младия. Момчето прави неприличен жест, когато готвачът се обръща да си тръгва, но мъжът чува звука от жеста и се обръща, за да види какво става. Но сервитьорът реагира бързо и се преструва, че се опитва да убие муха с ръце.

Момчето обслужва клиенти. Една жена започва да се разправя с него, че приборите ѝ са мръсни, а той ѝ се извинява. През това време обаче го викат от кухнята да сервира чиниите за друга маса. Той изтичва до масата и поставя ястията. Двойката на масата го моли да ги снима. Мъжът, вероятно по-възрастен от него, подава бакшиш на сервитьора, но когато младежът се опитва да го вземе, клиентът го дръпва назад, засрамвайки момчето. Накрая момичето взима парите и ги подава на сервитьора, който им е много благодарен за подаръка и им се покланя (Често срещан знак за благодарност и признателност в Южна Корея е поклонът.).

Нахалният готвач обаче иска да прибере парите и ги дърпа от ръцете на младежа. Момчето не иска да му ги даде, но в крайна сметка се налага да ги предаде на шефа, който бързо се намесва и прибира парите. Дава част от тях на готвача и игнорира сервитьора, който чака своя дял. Последният е, но се примирява.

Момчето мие голям куп мръсни чинии и постоянно му добавят още и още.
След като е свършил с миенето, той решава да си почине. Подпира се на кухненския плот и си сипва чаша с мляко, което започва да пие. Готвачът обаче го прекъсва, като го моли да изхвърли боклука (два огромни чувала) вместо него. По-младият няма как да откаже, все пак е по-низш.
Докато той изхвърля боклука, шефът и готвачът откриват, че млякото, което сервитьорът е пил, е развалено.
Това го забелязва и самият сервитьор, когато стомахът му започва да се бунтува. Отива в тоалетната, но тя е заета. Опитва се да намери някое друго място, където да се облекчи, но безуспешно. Започва да чука на вратата и от нея се подава момичето, на което той направи снимка заедно с приятеля ѝ. Силната миризма на изпражнения е усетена от сервитьора, но няма къде другаде да отиде, затова започва да дърпа момичето, което отказва да излезе, пръскайки с дезодорант стаичката. Младежът успява да издърпа вратата и влиза в малкото помещение.

Докато сервитьорът се облекчава в тоалетната, някой му пише съобщение и той изважда телефона си. Приятелката му иска да скъсат. Шокиран от новината той става от тоалетната чиния, но без да иска изпуска смартфона в гърнето. Изважда го и го почиства.

Това се оказва един от най-лошите му дни.

Връща се в салона с безизразно изражение, държейки телефона и кърпичката, с която го е почистил. Готвачът му се кара, че се е забавил, но той не му обръща внимание. Момичето му подава още пари, без дори да го погледне. Той ги игнорира и пуска кърпата в скута на девойката. Тя скача от стола си. Приятелят ѝ е бесен и е готов да го нападне. Шефът му му се нахвърля, държейки го за яката на ризата. Младежът го изблъсква настрани. Отива до рецепцията и хваща бейзболна бухалка, подпряна на стената.

Чашата е преляла. Сервитьорът се насочва към клиентите и замахва към тях. Те се опитват да се защитят, хващайки, каквото имат под ръка, и замеряйки го с него. Момчето започва да си изкарва гнева, викайки, докато чупи различни предмети. Първата ‘жертва’ е чиния с месо и ориз, оставена на плота. После удря сосовете и купите на същия плот, а парченца от салата хвръкват и към готвача, приклекнал зад плота, прикривайки се с табла за сервиране. Машината за вода също търпи поражения, както и масата и фотьойлът пред нея. Клиентите, заедно с шефа на ресторанта, се опитват да се предпазят – шефът държи стол пред себе си, мъжът замерва младежа с разни неща, а момичето пищи и бяга.
Сервитьорът е бесен и вика. Шефът е притиснат до бюрото на рецепцията. Младежът замахва към него, а мъжът започва да вика от страх, но бухалката се стоварва на бюрото върху касовия апарат, отваряйки чекмеджето с парите. Те са сграбчени от момчето, а шефът е ужасен от горящите банкноти в ръцете на сервитьора, който се смее дяволито и ги размахва пред мъжа, за да го дразни. Накрая горящите хартийки са хвърлени на пода, запалвайки цялото помещение. Сервитьорът се смее доволно, а шефът му си скубе косите, гледайки парите и горящия ресторант с ужас. Младежът взима договора си, къса го и го пуска в пламъците на земята.

В следващия момент момчето спи на масата в ресторанта, но е събудено от шефа си. То се стряска, скача на крака и започва да се извинява, поклонявайки се енергично. Шефът му го успокоява, като му обяснява, че е сънувал. Той забелязва договора на масата, който е олигавен от слюнката на сервитьора, и го поглежда по-отблизо, учуден и погнусен. Младежът потърква листа, и хваща ръката на шефа си, избърсвайки се на ръкава му. Мъжът е отвратен и си тръгва, скарвайки се на сервитьора. После момчето сяда отново на стола.

Описанието е направено от Гергана Колева