Девъру Уорън

nejna-e-noshtta

Уорън бил необикновено красив мъж, изглеждал на по-малко от четиридесет години. Бил образец на хубав американец във всяко отношение: висок, с широки рамене, добре сложен – un home tres chic, както доктор Домлер го описал на Франц. Имал големи сиви очи, зачервени от гребане по Женевското езеро, и всичко в него говорело, че той е от ония хора, които са видели света откъм най-добрата му страна. Разговорът се водел на немски, защото се оказало, че на времето той учил в Гьотинген. Бил нервен и очевидно много възбуден поради работата, за която дошъл.

„Нежна е нощта”
Скот Фицджерълд
Народна култура,  1980

Описанието изпрати:
Валерия Вълева