Дървена пътека към плажа

Девствен плаж и един изящен морски пейзаж, който се разгръща пред погледа ми. Гледката ме кара да поема дълбоко дъх и да усетя морския бриз. Пред мен се извива дълга и тясна дървена пътека. Изглеждащата стабилна конструкция е сглобена от различни по дължина плоски летви, широки и неравномерни, по които сякаш след миг ще стъпя с босите си ходила… Криволичещата пътека е заобиколена от двете страни със зелена растителност, в която на места се подават храстовидни растения с различна форма и цветове (жълти, бели и зелени). В морето се забелязват малки вълни, те прииждат спокойни и с наближаването на брега стават все по-прозрачни. Времето е ясно, небето е бледосиньо към бяло, без облаци и слънчева светлина.

Описание:
Йорданка Панова