Русия

Русия

Знамето на Русия е в три цвята, които са разположени хоризонтално и са подредени в следната последователност: бяло, синьо, червено. Формата му е правоъгълна.

Описание:
Борислава Стефанова

Швеция

Швеция

Знамето на Швеция е в правоъгълна форма. Фонът е в тъмно син цвят, а върху него е изобразен кръст в жълт цвят, като вертикалната линия на кръста е изместена леко в ляво.

Описание:
Борислава Стефанова

Турция

Турция

Знамето на Турция е изцяло в червен цвят. В средата му е изобразен полумесец, а от дясно на полумесеца има звезда. И  двата знака са в бял цвят.

Описание:
Борислава Стефанова

Аржентина

Аржентина

Знамето на Аржентина има правоъгълна форма. Разделено е на три равни хоризонтални части. Първата е в светло син цвят, втората е в бяло,като в средата й има жълто слънце с изобразено лице, а третата отново е в светло син цвят.

Описание:
Борислава Стефанова

Канада

Канада

Знамето на Канада е разделено на три вертикални части. Първата и третата части са в червен цвят и са по- малки от втората, която пък е в бяло. Върху белия цвят е разположено кленово листо, което е в червен цвят.

Описание:
Борислава Стефанова