Гана

Гана

Знамето на Гана има три хоризонтални линии. Първата е в червен цвят, втората е в тъмно жълто,а в средата и има черна звезда. Третата е в тъмно зелен цвят.

Описание:
Борислава Стефанова

Германия

Германия

Знамето на Германия е разделено на три равни части, които са разположени хоризонтално. Първата част е в черен цвят, втората е в червено, а третата е в жълто.

Описание:
Борислава Стефанова

Грузия

Грузия

В знамето на Грузия на бял фон централно е изобразен голям червен кръст. Около него в четирите края са изобразени същите кръстове, но по- малки.

Описание:
Борислава Стефанова

Холандия

Холандия

Знамето на Холандия се състои от три хоризонтални части. Първата е в тъмно червен цвят, втората е в бяло, а третата е в синьо.

Описание:
Борислава Стефанова

Италия

Италия

Знамето на Италия се състои от три вертикално разположени части. Първата е в зелен цвят, втората е в бяло, а третата е в червено.

Описание:
Борислава Стефанова

Израел

Израел

Знамето на Израел се състои от две хоризонтални линии в син цвят. Между тях на бял фон е изобразена синя Давидова звезда, която буквално прилича на два триъгълника, разположени един върху друг, като единият сочи нагоре, а другият надолу.

Описание:
Борислава Стефанова

Лихтенщайн

Лихтенщайн

Знамето на Лихтенщайн е разделено на две хоризонтално  разположени части. Горната част е в тъмно син цвят, а долната е в тъмно червен цвят. В лявата страна на горната част е изобразена корона в жълт цвят.

Описание:
Борислава Стефанова

Панама

Панама

Знамето на Панама е квадратно. Разделено е на четири части. Първата част е с бял фон, на който е изобразена светло синя звезда. Втората част е изцяло червена. Третата част е в светло син цвят, а четвъртата отново е с бял фон, върху който е изобразена червена звезда.

Описание:
Борислава Стефанова