Пътен знак Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“ – група Б

Стоп! Пропусни движещите се по пътя с предимствоОт самото име на знака – „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“ става ясно неговото предназначение. Той е с форма на правилен осмоъгълник, като на червен фон с бели букви е изписано STOP.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.

Знаци, предупреждаващи за въможна поява на животни на пътя – група А

divi jivotni na pytq domashni jivotni na pytq

Знаците, предупреждаващи за възможна поява на животни на пътя са триъгълни с червен контур. В средата на този, който предупреждава за домашни животни е изобразена черна крава, а на този за диви – черен елен.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“ – група Б

Пропусни движещите се по пътя с предимство

От самото име на знака – „Пропусни движещите се по пътя с предимство“ става ясно неговото предназначение. Формата му е на обърнат триъгълник като единия връх сочи надолу. Знакът е бял­ с червен контур отстрани.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.

Пътен знак Б5 „Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства“ – група Б

Пропусни насрещно движещите сеОт самото име на знака – „Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства“ става ясно неговото предназначение. Формата на знака е кръг, в който на бял фон има две успоредни стрелки, които сочат в различни посоки. Едната е червена, другата черна, като черната оказва превозното средство с предимство. Знакът има червен контур.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.

Знаци, предупреждаващи за железопътен прелез – група А

prelez bez bariera prelez s bariera prelez s dva kolovoza                                      prelez s edin kolovoz znaci za razstoqnie do prelez

На знака, който показва, че приближава прелез без бариера в бял триъгълник с червен контур, е нарисуван локомотив.

Знака за наближаващо пресичане на железопътен прелез с бариера представлява триъгълник с червен контур. В средата на знака (в бялото поле) има черна ниска ограда.

Освен триъгълните знаци, които предупреждават за наближаване на железопътен прелез има и няколко с различна форма, които дават повече подробности за точния вид и близост на прелеза.

Две пресечени бели двупосочни стрелки с червени ивици, показват, че наближава железопътен прелез с един коловоз.

Същият знак с една допълнителна двупосочна стрелка от същия тип отдолу, означава, че прелеза е с два или повече коловоза.

Има и три правоъгълни знака, при които правоъгълникът лежи на късата си страна. Те оказват точното разстояние до прелеза. Те са бели съответни с една, две или три червени наклонени линии в средата. Три линии означават, че до прелеза остават 240м. Две са когато остават 160м, а една, когато оставащите метри са 80.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Пътен знак Б6 „Премини ако пътят е свободен“ – група Б

Премини, ако пътят е свободен

От самото име на знака – „Премини ако пътят е свободен“ става ясно неговото предназначение. Знакът е квадратен, със син цвят и две стрелки, едната е червена, а другата бяла, като бялата символизира превозното средство, което  може да премине.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.

Знаци, предупреждаващи за опасни завои – група А

opaseni zavoi pyrviq na dqsno opasni zavoi pyrviq na lqvo zavoi dqsno zavoi lqvo

Всички знаци от тази група са с формата на равностранен триъгълник, с червен контур.

В тези, които предупреждават за опасни завои, има черна заоблена стрелка, съответно на ляво или надясно, а в случай, че са два последователни завоя, стрелката е заоблена на две места, като първото е наляво или надясно в зависимост от посоката на първия завой. Например, ако на водача на МПС му предстои десен завой, стрелката напомня буквата „Г“. В случай, че му предстои първо десен, след това ляв завой, стрелката напомня на латинската буква “S”.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.

Пътен знак Б4 „Край на пътя с предимство“– група Б

Край на пътя с предимство

От самото име на знака – „Край на пътя с предимство“става ясно неговото предназначение. Формата на знакае ромб с жълт фон и бял контур, зачертан с дебела черна ивица.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.

Пътен знак Б3 „Път с предимство“ – група Б

Път с предимство
От самото име на знака – „Път с предимство“ става ясно неговото предназначение. Формата на знака е ромб с жълт фон и бял контур.

Знаците от група Б или т. нар. знаци относно предимство определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя. Формата на всеки един от тях е различна, за да могат да се разпознават лесно и от двете страни.