Авлига

Евразийската авлига или само авлига, която се нарича и златен кос е един от дребните видове в разред Врабчоподобни. Дължината на тялото и е 23 см., размаха на крилете 44 см., тегло около 75 гр. Оперението и е красиво съчетано жълто-черно, човката е червена и краката сини.

На снимката е изобразена една много красива птичка от този вид кацнала на клонка в гората и загледана в природата. Оперението и е оцветено в наситено жълто като около очите и в долния край на крилата  е черно. Заострената и човка е червеникава.

Птичката изразява спокойствие и величие.

Описание:
Ивайло Димитров