Алебарда

Речник на българския език: Старинно оръжие – копие с малка брадва на горния край.

На снимката се вижда дървено копие, което е със заострени метални детайли и в двата края, а в горната част има брадва. Тя се състои от два срещуположно поставени полукръга с различна големина като единият е приблизително двойно по-голям от другия. Алебардата е оръжие за ръкопашен бой с дължина между 1,5 и 1,8 метра използвано през XIV и XV век.

Изображение:

https://tostpost.com/computers/14174-halberd-that-is-the-history-the-appearance-of-weapons-in-games.html

Източници:

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0

Описание:

Кристияна Тонева