Знаци, предупреждаващи за стръмен наклон – група А

strymen naklon pri izkachvane strymen naklon pri spuskaneЗнаците, които предупреждава за стръмен наклон са с формата на равностранен триъгълник, с червен контур. В него (на бял фон) е изобразен черен триъгълник с по-дълга страна от ляво или от дясно, в зависимост дали наклона е надолу или нагоре, и са написани проценти. Например наклон 10% означават, че на всеки 100 м. хоризонтално съответстват 10 м. спускане или изкачване.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.