Знаци, предупреждаващи за стеснение на пътя – група А

stesnenie na pytnoto platno ot dvete strani stesnenie na pytnoto platno otdqsno stesnenie na pytnoto platno otlqvo

Знаците, които показват, че има стеснение на пътя са триъгълни с червен контур. На тях (на бял фон) са изобразени 2 черни успоредни черни линии. Едната от тях или и двете, на определено място прави лек завой и се приближава към другата. Коя от линиите се стеснява зависи от страната, от която пътя се стеснява. Стеснението може да е от ляво, от дясно или и от двете страни.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.