Знаци, предупреждаващи за неравност на пътя – група А

neravnost na pytq izkustvena neravnosti po pytq

Знаците, които предупреждават за неравност по пътя са триъгълни с червен контур и бял фон.

На първият от тях пътят е изобразен като две черни вълни/гърбици.

А на другия има само една издигната черна част, подобна на легнал полицай.

В първия случай става дума за нарушения на пътя, предизвикани от свлачища, дългогодишна употреба и т.н., докато във втория става дума за полагане на допълнителна настилка за ограничаване на скоростта.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.