Знаци, предупреждаващи за кръщовище– група А

krystovishte s pyt bez predimstvo otdqsno krystovishte s pyt bez predimstvo otlqvo  krystovishte s pyt bez predimstvokrystovishte na ravnoznachni pytishta

Знаците, предупреждаващи за кръстовище са триъгълни с бял фон и червен контур.

За кръстовище на развнозначни пътища, на знака има две черни линии с еднаква широчина, които се пречитат, подобно на буква „Х“.

Когато се пресичат черни дебела и по-тънка линия, това значи, че са с предимство, движещите се по пътя, означен с по-дебелата линия.

Когато тънката и дебелата черни линии се пресичат подобно на буква „Т“ това значи, че кръстовището е Т-образно. „Т”-то не е прато, а полеглало/обурнато наляво или надясно.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.