Знаци, предупреждаващи за железопътен прелез – група А

prelez bez bariera prelez s bariera prelez s dva kolovoza                                      prelez s edin kolovoz znaci za razstoqnie do prelez

На знака, който показва, че приближава прелез без бариера в бял триъгълник с червен контур, е нарисуван локомотив.

Знака за наближаващо пресичане на железопътен прелез с бариера представлява триъгълник с червен контур. В средата на знака (в бялото поле) има черна ниска ограда.

Освен триъгълните знаци, които предупреждават за наближаване на железопътен прелез има и няколко с различна форма, които дават повече подробности за точния вид и близост на прелеза.

Две пресечени бели двупосочни стрелки с червени ивици, показват, че наближава железопътен прелез с един коловоз.

Същият знак с една допълнителна двупосочна стрелка от същия тип отдолу, означава, че прелеза е с два или повече коловоза.

Има и три правоъгълни знака, при които правоъгълникът лежи на късата си страна. Те оказват точното разстояние до прелеза. Те са бели съответни с една, две или три червени наклонени линии в средата. Три линии означават, че до прелеза остават 240м. Две са когато остават 160м, а една, когато оставащите метри са 80.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.