Знак, предупреждаващ за възможност от ниско прелитане на самолети – група А

niskoprelitashti samoleti

Знака, който предупреждава за възможност от лиско прелитане на самолети е триъгълен с червен контур и в него (на бял фон) има изобразен черен самолет.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.