Знак, предупреждаващ за възможно преминаване на деца през пътното платно – група А

vnimanie deca

Знакът „Внимание, деца!“ е триъгълнен с червен контур. В центъра на знака (в бялото поле) има тичащи едно до друго момченце и момиченце с раници.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.