Знак, предупреждаващ за въможна поява на велосипедисти на пътя – група А

velosipedisti

Знакът за възможно преминаване на велосипедисти е триъгълен с червен контур. В центъра на знака (в бялото поле) има мъж, управляващ велосипед.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.