Знак, предупреждаващ за участък с концентрация на ПТП – група А

koncentaciq na PTP

Знакът, който указва „Внимание! Участък с концентрация на пътно транспортни произшествия“ е триъгълен с червен контур, фона му е жълт, а в средата му има голяма черна точка.

Знаците от група А са предупредителни пътни знаци за опасност. Основното им предназначение е да информират водачите за предстояща пътна ситуация с определена степен на опасност или за голяма вероятност от поява на опасност на пътя.